088-2806010 | info@essenzo.nu

Schooluitval op het mbo

Met de ontvangst van de brief van minister Dr. Jet Bussemaker over het vroegtijdig schoolverlaten, ontvingen wij als school een prachtige brochure met veel gegevens. Persoonlijk vind ik dit leuk om door te nemen. Wat valt er dan op? Wat wist ik wel, een beetje of helemaal niet. In mijn vorige blog had ik al wat laten vallen. Van de 100% vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) komen er 80% uit het mbo.

Met wat rekenen en doorzoeken kom ik helaas (vind ik persoonlijk) met nog wat akelige cijfers. Van de 100% VSV-ers heeft 25% helemaal geen diploma en 12% een mbo niveau 1 diploma. Dit betekent dat 25% van onze uitvallers ouder dan 18 jaar (ongeveer 6.000) geen startkwalificatie hebben om ‘geschoold’ aan het werk te gaan. De meesten zijn doelloos en hebben een uitzichtloze carrière voor de boeg. Naar mijn inschatting hebben die andere 12% uitvallers hun mbo niveau 1 diploma (ongeveer 3.000) ontvangen bij het uit de mbo niveau 2 opleiding vallen. Dit wordt in het onderwijs afstromen genoemd.

Een mbo niveau 1 opleiding wordt entree-opleiding genoemd. Deze is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt en als het lukt doorstroming naar een mbo niveau 2 opleiding. Ik stel dat veel van deze jongeren deze opleiding niet regulier volgt. Er zijn namelijk naast de reguliere ROC’s verschillende instanties die met subsidie van gemeenten, jongeren zonder diploma opleiden tot een mbo niveau 1 diploma. Dit specifiek om het aantal VSV-ers per gemeente te beperken. Dit is dus een andere categorie dan de mbo niveau 2 studenten die hier uitvallen en een mbo niveau 1 niveau als troostprijs ontvangen.

Het mbo niveau 1 houdt in dat deze jongeren zonder diploma worden opgeleid om zich te kunnen gedragen als een werknemer. Niet meer en minder. Het gaat om de aloude trits van de drie R’s, namelijk rust, regelmaat en reinheid. Doelstelling is om deze jongeren op deze manier naar werk te begeleiden. Dit niveau van het mbo is nog niet zo oud en (als ik me goed herinner) ook voortgekomen uit de aanpak van de VSV-problematiek.

Dan nog wat specifieke cijfers over het mbo. Er zijn een kleine 400.000 jongeren die op een ROC een opleiding volgen. Afgerond 10.000 op het niveau mbo-1, afgerond 80.000 op het niveau mbo-2, een kleine 100.000 op het niveau mbo-3 en de overige 210.000 (meer dan de helft) op niveau mbo-4. Qua uitval zien we andere cijfers dan verwacht uit alle al genoemde getallen. Van het niveau mbo-1 valt 31% uit. Van het niveau mbo-2 valt 9% uit en van de niveaus mbo-3 en mbo-4 beiden afgerond 3%.

Bij alle juichtonen wil ik een dissonant plaatsen. Met alle inzet van het ministerie en de scholen op voortgezet onderwijs en de ROC’s zijn we in tien jaar gekomen tot een daling van het aantal VSV-ers van bijna 60.000 jongeren tot een kleine 25.000 jongeren per jaar. De meeste hiervan vallen binnen de laagste twee niveaus van het mbo. Is het alle moeite waard geweest? Economische waarschijnlijk niet. Echter, mag dit de maatstaf zijn? Wat blijft is de positieve toon dat de grootste uitval plaatsvond na het diplomeren van een vmbo-opleiding en voor het inschrijven op een mbo-opleiding op het ROC. En dit gat is behoorlijk gedicht.

Persoonlijk ben ik benieuwd naar de volgende ontwikkelingen. Toen ik de leeftijd van onze VSV-ers had,  hadden we in Nederland op dit niveau van het onderwijs de lagere technische en soortgelijke scholen en het leerlingstelsel. Ging je niet werken bij een bedrijf in combinatie met het leerlingstelsel, dan ging je naar de middelbare technische school of soortgelijke scholen zoals de MDGO en MEAO. Ik verwacht dat over een aantal jaren het schoolsysteem hier weer op lijkt. De lagere niveaus van het mbo combineren met het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs weer laten bestaan uit alleen de niveaus 3 en 4.

(geïnspireerd door de brochure bij de VSV-brief van de minister van 21 maart 2016)

Terug naar overzicht

Essenzo Goes BV

Stationsplein 9
4461 HP Goes
088 2806 060
goes@essenzo.nu
routebeschrijving

vestigingsmanager
p.moll@essenzo.nu
06 41 00 97 69

Essenzo Gouda BV

Burg. v Reenensingel 101
2803 PA Gouda
088 2806 010
gouda@essenzo.nu
routebeschrijving

vestigingsmanager
g.vandenberg@essenzo.nu
06 53 38 47 43

Essenzo volgen?
Schrijf je in voor de blogs en nieuwsbrief.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website gaan wij ervan uit dat u ermee instemt.