088-2806010 | info@essenzo.nu

Aanval op schooluitval

Een jongere is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Daarna geldt voor alle jongeren tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is minimaal een diploma op vwo, havo of mbo 2 niveau. Jongeren boven de 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de RMC wetgeving, een regionale taak. Het coördineren van de meldingen en registraties van deze (potentiële) vroegtijdige schoolverlaters.

Het landelijke aantal vroegtijdige schoolverlaters (in vakjargon VSV-ers) in Nederland is in het schooljaar 2014-2015 gedaald tot onder de 25.000. Dit is een vsv-percentage van 1,8%. Tien jaar geleden was dit nog bijna 5%. Het is een behoorlijke prestatie die ook door onze onderwijsminister Dr. Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer werd bekend gemaakt. De doelstelling was namelijk om onder de 2% uit te komen. Dit is dus gelukt. Als school ontvingen wij een uitgebreide brochure met alle ins- en outs rond deze positieve uitkomst. Vanzelfsprekend dook ik er middenin.

Opvallend is dat van de 100% vsv-ers er bijna 80% uit het mbo komen. Hiervan heeft 67% wel een vmbo-diploma. In de wandelgangen wisten we het al wel; de aansluiting van een vmbo-school naar een mbo-school ging niet vlekkeloos. Vanuit het ministerie had dit een hoge prioriteit. Al een aantal jaren is men nu als vmbo-school verplicht een melding te maken waar de leerlingen heengaan na hun diploma. Zijn ze al ingeschreven bij een vervolgopleiding voor de startkwalificatie en zo ja, waar?

Heel mooi en goed is de doorlopende leerlijn die door vmbo-scholen richting mbo-scholen (ROC’s) zijn ingezet. Er is veel moeite en energie gestoken in een haast vlekkeloze overgang van een gediplomeerde vmbo-er (basis beroeps) naar het mbo niveau 2 (basis beroeps). Bij steeds meer vmbo-scholen is er gewoon een extra jaar aan vastgeplakt om het vak op het hogere niveau mbo 2 te behalen onder toezicht en verantwoording van een ROC. Als locatie wordt dan vaak de huidige school van het vmbo benut. Een groot voordeel is de aanwezigheid van de praktijklokalen binnen het vmbo-onderwijs. Op deze manier kan de jongere zijn/haar startkwalificatie op een schoollocatie behalen.

Dat dit een uitstekende vondst is geweest, waarvoor het duwtje in de rug van de minister een prachtige stimulans was, blijkt uit de cijfers. Er is een heel mooi voorbeeld in Nederland. Het ROC met het laagste percentage VSV-ers in het afgelopen schooljaar heeft op bijna al haar locaties een directe verbinding gemaakt tussen haar toeleverende vmbo-scholen en een aantal goed lopende mbo niveau 2 opleidingen. Dat dit ‘toevallig’ ook te maken heeft met de gezamenlijke reformatorische identiteit is alleen maar een teken van goed samenspel. Dit voor de koppeling vmbo – mbo 2. Hulde voor het Hoornbeeck College. In een volgende blog kom ik nog een keer terug op het VSV in het mbo.

(geïnspireerd door de brief van de minister van 21 maart 2016)

Terug naar overzicht

Essenzo Goes BV

Stationsplein 9
4461 HP Goes
088 2806 060
goes@essenzo.nu
routebeschrijving

vestigingsmanager
p.moll@essenzo.nu
06 41 00 97 69

Essenzo Gouda BV

Burg. v Reenensingel 101
2803 PA Gouda
088 2806 010
gouda@essenzo.nu
routebeschrijving

vestigingsmanager
g.vandenberg@essenzo.nu
06 53 38 47 43

Essenzo volgen?
Schrijf je in voor de blogs en nieuwsbrief.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website gaan wij ervan uit dat u ermee instemt.