ESSENZO BUSINESS SCHOOL

Essenzo heeft een droom

Het bedrijfsleven verbinden met het onderwijs. Wij lezen, observeren en luisteren. Wij denken na, stellen onze vragen en bedenken de oplossing. Kleinschalig, betrokken en praktijkgericht. De droom van Essenzo. Ondernemers die vernieuwend werken, sluiten zich aan. Anderen kiezen voor de platgetrapte en uitgesleten paden. Ook goed. Beter zelfs. Anders kunnen we het verschil niet maken.

Essenzo is wakker

De verbinding tussen het bedrijfsleven en Essenzo is nu compleet. Naast Essenzo Opleidingen
en Essenzo Leerbedrijf is er nu ook Essenzo Trainingen. Zo is de verbinding Business en School sterk geworden. We hebben voor elk wat wils. Opleidingen als vervolgstudie op een unieke manier. Trainingen om bestaande competenties uit te breiden of verder te ontwikkelen. Leerbedrijven om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Essenzo ontwaakt

De verbinding tussen het bedrijfsleven en Essenzo is gemaakt. Onze unieke, verkorte, werkend leren opleidingen zijn de basis. Essenzo Opleidingen verzorgt deze op mbo4- en hbo-niveau. Met een sterke drive is onze kleine, particuliere school mbo geaccrediteerd en voor het hbo zitten we hier middenin. En er is nog meer. Onze studenten voeren ook opdrachten uit voor startende bedrijven via Essenzo Leerbedrijf.

Essenzo Opleidingen

Unieke, verkorte, praktische mbo-4 en hbo opleidingen op basis van werkend leren. De theorie krijgen als je de werkervaring al hebt opgedaan. Maximaal twee docenten en twee onderwerpen per dag. Zo komt het goed bij de studenten binnen. We werken in de driehoeksamenwerking werkgever – student – opleiding. Essenzo Opleidingen staat voor prettig kleinschalig, persoonlijk betrokken en uniek praktijkgericht.

Essenzo Leerbedrijf

Een aantal geselecteerde studenten van Essenzo ondernemen het zelf. Onder begeleiding van een ervaren ondernemer / coach. Zij vormen de afdeling marketing, communicatie en verkoop van startende en kleine bedrijven. Voorlopig nog in de regio Gouda omdat Essenzo daar gevestigd is. De studenten volgen de opleiding bij Essenzo Opleidingen en Essenzo Leerbedrijf is hun werkgever. Heel uitdagend werk.

Essenzo Trainingen

Onderdelen van de verschillende opleidingen als aparte cursus of training aanbieden. De kennis en kunde van de nieuwste theorieën aanbieden aan onze partners. In eerste instantie voor de collega’s en het management van bedrijven waar onze studenten werken. Zodat we met elkaar sterker staan en groeien en bloeien. Het is een deel van de droom van Essenzo. De verbinding van het bedrijfsleven met onderwijs.

Historie

Het was 2008. Vanuit het bedrijfsleven was Teus de Jong (initiatiefnemer Essenzo) vier jaar werkzaam in het mbo-onderwijs. Daar zag hij jongens en meiden die onder hun niveau presteerden. Behalve tijdens hun stageperiode. Daar waren het vaak de toppers. In gesprekken bleek dat het vaak havisten of zelfs vwo’ers waren die in het eerste of tweede jaar waren overgeplaatst naar het vmbo. Wat was er aan de hand?

Slimme doeners

Er zijn jongeren (en ouderen) die leren door en/of via het werk. Doeners. Daarbinnen is een doelgroep met een hoge intelligentie. Slimme doeners. Vijftig jaar geleden gingen ze gewoon werken. Nu wordt van hen verwacht dat zij havo of vwo gaan doen. Veel verschillende vakken. Veel verschillende docenten. Bijna alleen theorie. Verveling, demotivatie en door docenten als vervelend ervaren. Overplaatsing naar vmbo.

Teus de jong- oprichter Essenzo-opleidingen-particulier-gouda

Teus de Jong

Initiatiefnemer Essenzo

Werkend leren

Voor deze slimme doeners is er na het vmbo maar één mogelijkheid. Dat is een opleiding op het mbo. Een standaard mbo opleiding is opnieuw hetzelfde. Veel verschillende vakken. Veel verschillende docenten. Bijna alleen theorie. Verveling, demotivatie en door docenten als vervelend ervaren. Tijdens de stage zijn het bijna allemaal toppers. Essenzo maakte in 2008 het verschil door verkorte, werkend leren opleidingen.

Uitbreiding naar hbo

Er ontstond vraag naar onze unieke, werkend leren opleidingsmethode op hbo-niveau. Samen met een aantal gedreven ondernemers heeft Essenzo dit onderzocht. Per september 2013 zijn we met hbo gestart. De komende twee jaar komen er drie of vier verkorte hbo-bachelor opleidingen. De accreditatie van een particuliere hbo-instelling vindt plaats na een eerste volledig gedraaide opleiding. Dat is in 2016.

Meester-gezel

Het werkend leren van Essenzo is eigenlijk niet zo bijzonder. Het heeft al heel oude papieren. In de tijd van de middeleeuwen heette het de meester-gezel-methode. De leerling leerde het van de (gilde)meester. Hij werd gezel en kon zich opwerken tot meester. Bij Essenzo werken we ook zo. De werkervaring van de student wordt gekoppeld met de theorie. Dit doen we vanuit de driehoek werkgever – student – Essenzo.

BUSINESS SCHOOL

Opleidingen

Unieke, verkorte, praktische mbo-4 en hbo opleidingen op basis van werkend leren. De theorie krijgen als je de werkervaring al hebt opgedaan. Maximaal twee docenten en twee onderwerpen per dag. Zo komt het goed bij de studenten binnen. We werken in de driehoeksamenwerking werkgever – student – opleiding. Essenzo Opleidingen staat voor prettig kleinschalig, persoonlijk betrokken en uniek praktijkgericht.

Meer weten?

Leerbedrijf

Een aantal geselecteerde studenten van Essenzo ondernemen het zelf. Onder begeleiding van een ervaren ondernemer / coach. Zij vormen de afdeling marketing, communicatie en verkoop van startende en kleine bedrijven. Voorlopig nog in de regio Gouda omdat Essenzo daar gevestigd is. De studenten volgen de opleiding bij Essenzo Opleidingen en Essenzo Leerbedrijf is hun werkgever. Heel uitdagend werk.

Meer weten?

Trainingen

Onderdelen van de verschillende opleidingen als aparte cursus of training aanbieden. De kennis en kunde van de nieuwste theorieën aanbieden aan onze partners. In eerste instantie voor de collega’s en het management van bedrijven waar onze studenten werken. Zodat we met elkaar sterker staan en groeien en bloeien. Het is een deel van de droom van Essenzo. De verbinding van het bedrijfsleven met onderwijs.

Meer weten?

Blog

Categorieën